Startsida
Saint-Gobain deltar i Almedalen 2016

Saint-Gobain deltar i Almedalen 2016

Bostadsbristen är enorm och nu måste det byggas mycket och snabbt. Det är bråttom men hur säkerställer vi att det blir sunt och långsiktigt hållbart? Saint-Gobains ambition är att utveckla samhällsbyggandet utifrån flera viktiga aspekter; ekonomi, funktion och miljö. Det kräver ett stort engagemang, ansvar och kunskap från alla aktörer inom både nybyggnad och renovering, från materialtillverkare till beställare och slutkund. Vi är övertygade om att detta i kombination med innovativa system och tekniska lösningar på ett positivt sätt leder till en sund och hälsosam miljö i bostaden, skolan-, sjukhuset-, kontorsmiljön med mera. Kort sagt i alla miljöer som människor vistas i. Precis som förra året medverkar Gyproc, Ecophon, SOVER och Weber tillsammans i Almedalen. På båten Blue Charm, Samhällsbyggararenan håller vi fyra seminarier om buller, fukt och energieffektiva Byggnader.

Måndag 4 Juli

Nya Miljonprogrammets bullerutmaning!

Tid: 11:45–12:30
Plats: ”Samhällsbyggararenan”, M/S Blue Charm

Måste vi kompromissa gällande vår hälsa och boendekomfort för att klara 700.000 bostäder t o m 2025? Nytt regelverk gör det möjligt att bygga bostäder i bullerutsatta områden, men är det möjligt och vad får det för konsekvenser? Gyproc inom Saint-Gobain Sweden AB menar att det finns lösningar för att uppnå en sund boendemiljö där det tysta rummet kan bevaras trots förtätade stadsmiljöer. Men det krävs en tredjepartskontroll som säkerställer att byggnaden blir långsiktigt hållbar utifrån flera perspektiv – boendekomfort, ekonomi, hälsa och miljö.

Paneldeltagare
Kerstin Blom Bokliden, Miljöexpert SKL
Daniella Waltfogel, Näringspolitisk expert Stockholms handelskammare
Torbjörn Pettersson, Teknisk chef, Gyproc
Moderator: Roger Blomqvist, OP3 Consulting AB

Tisdag 5 juli

Ljudmiljön i skolan sänker studieresultaten - vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön?

Tid: 11:45-13:30
Plats: ”Samhällsbyggararenan”, M/S Blue Charm

Undersökningar visar att mer än hälften av Sveriges klassrum inte uppfyller ljudkraven i Boverkets byggregler. Samtidigt visar svenska forskare att studieresultaten försämras i en dålig ljudmiljö. Ett stort problem är dock att ingen myndighet tar ansvar för frågan. Efter seminariet kommer problem och möjligheter att debatteras av inbjudna talare och representanter från lärarförbunden, skolledarna och elevorganisationerna

Paneldeltagare
Kerstin Persson Waye, Professor i Miljömedicin, Göteborgs Universitet - Ljudmiljöns betydelse för barn och pedagoger i förskolan
Stig Arlinger, Professor emeritus i Teknisk Audiologi, Linköpings Universitet - Flerspråkiga elever som undervisas på sitt andraspråk behöver en bra ljudmiljö
Viveka Lyberg Åhlander, Doktor i logopedi, Lunds Universitet - Ljudmiljön påverkar lärarnas rösthälsa
Robert Ljung, Doktor i Teknisk psykologi, Högskolan i Gävle - Ljudmiljön påverkar elevernas minne och inlärning
Lennart Nilsson, Akustiker, LN Akustikmiljö - De flesta skolor klarar inte ljudkraven
Jonas Christensson, Konceptutvecklare, ljudskolan.se - Få lärare vet hur det låter i ett klassrum med bra ljudmiljö

Onsdag 6 juli

Bygg mer för fler och minska CO2-utsläppen - en omöjlig ekvation?

Tid: 11:45-13:30

Plats: ”Samhällsbyggararenan”, M/S Blue Charm

Det råder bostadsbrist i Sverige och behovet är som störst i segmentet ”kostnadseffektiva” flerbostadshus. Betongkonstruktioner används flitigt och gör att man klarar produktion i alla väder men dessa har drivit upp kostnader, resursutnyttjande och byggtiderna är ofta långa. Brand- och fuktsäkra flerbostadshus i trä byggs snabbare, ger möjlighet till större invändig boyta och CO2-utsläppen minskar drastiskt i byggprocessen. Varför går omställningen till trä ändå så långsamt?” Fakta och förslag till lösningar presenteras och frågan debatteras av en expertpanel animerad av No 1 på hållbarhet i Sverige, Mattias Goldman.

Paneldeltagare Johnny Kellner, Energi- och Klimatstrateg, oberoende konsult
Sandra Frank, Marknadschef, Folkhem
Catharina Winberg, Styrelseordförande, Växjö kommunföretag (VKAB)
Patrik Andersson, Business Development & Innovation Director, ISOVER
Ida Stavenow, Arkitekt, Fojab
Moderator: Mattias Goldman, VD, Fores

Onsdag 6 juli

Hur ska vi verifiera ett hållbart byggande i framtiden?

Tid: 14:00-15:00

Plats: ”Samhällsbyggararenan”, M/S Blue Charm

Sveriges behov av bostäder är stort framöver. Utöver att hitta lämpliga områden för boende så är det viktigt att vi bygger med rätt kvalitet. Tyvärr har tidigare erfarenheter av stark volymutveckling inom byggandet lett till brister i både levererad kvalitet och komfort. Seminariet problematiserar över hur vi inom samhällsbyggnadssektorn kan utveckla och verifiera nya arbetssätt och metoder för ett mer hållbart samhällsbyggande.

Paneldeltagare
Per Redtzer, Commercial Director, Saint Gobain
Mats Öberg, Marknadsutvecklingschef, Weber
Fredrik Anhem, Production Manager, Ikano Real Estate