Startsida
Välbesökt premiär för Hållbart Byggande

Välbesökt premiär för Hållbart Byggande

I samband med Nordbygg EcoForum som hölls på Stockholmsmässan 12-13 mars premiärvisade Saint-Gobain sitt nya webbaserade verktyg för miljöcertifierat byggande. På Hållbartbyggande.se har företaget byggt ett verktyg som ska ge byggherrar och entreprenörer inom byggande omfattande stöd att bygga miljöcertifierat.

Under ett tidigt frukostmöte på Nordbygg EcoForum med inbjudna åhörare från olika företag presenterades en helt ny webb med detaljerad information och fakta om en rad olika byggmaterial. Saint-Gobain, som är världens största byggmaterialtillverkare, är först på marknaden att erbjuda en samlad och lättillgänglig information om sina produkter på det här sättet.
–"Det vi presenterar idag är resultatet av över ett års arbete med att dokumentera våra produkters egenskaper enligt de ledande certifieringssystemen på marknaden", förklarar Lars-Erik Edgarsson på Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB. "Här finns omfattande information om produkterna och vi kommer att komplettera informationen vartefter. För företagen blir det här ett lättillgängligt verktyg som gör det betydligt enklare att bygga miljöcertifierat".

De tre system som Saint-Gobain följer är LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. I Sverige är Miljöbyggnad det vanligaste och snabbast växande systemet. Internationellt växer BREEAM snabbast. BREEAM har sitt ursprung från Storbritannien men Swedish Green Building Council arbetar med att anpassa BREEAM till svenska förhållanden vilket väntas bli klart under våren.

–"Vi har med alla tre systemen med målsättningen att kunna ge ett brett verktyg som gör att byggföretagen kan välja vilket system de vill använda", fortsätter Lars-Erik Edgarsson. "Förutom webbverktygen kommer våra säljare att kunna ge kvalificerat stöd till kunderna när det gäller miljöegenskaperna för våra produkter. Vi räknar med att miljöcertifierat byggande blir allt vanligare framöver".

Byggmaterialföretagets satsning på hållbart byggande underströks även av att koncernens globala forskningschef, Didier Roux, fanns på plats och talade inför en månghövdad publik. Klimatfrågor, energibesparing inom byggande och nya framtidsmaterial stod på agendan för hans föredrag.
–"Totalt satsar vi cirka fyra miljarder kronor varje år på forskning och utveckling av nya material och det finns en rad spännande nyheter på gång framöver vilket de som fanns på plats fick höra", avslutar Lars-Erik Edgarsson.

För mer information:
Lars-Erik Edgarsson
VD Saint-Gobain Byggprodukter AB
Epost: lars-erik.edgarsson@weber.se