Startsida
Nya regler för prestandadeklarationer

Nya regler för prestandadeklarationer

Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.

Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handeln mellan dessa länder. Genom att alla tillverkare inom EU använder samma metoder för att bedöma och beskriva de väsentliga produktegenskaperna och dessutom har en ordnad tillverkningskontroll, kan produkten sedan säljas i alla länderna utan krav på ytterligare provningar och märkningar. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och var den provats.

På Boverkets webbplats finns information för olika aktörer för CE-märkning. Informationen är uppdelad för Distributörer, Byggherrar och projektörer, Platschefer och inköpare.

Läs mer om CE-märkning av byggprodukter på Boverkets webbplats