Startsida
Nya naturgasanläggningen vid Gyproc-fabriken invigd

Nya naturgasanläggningen vid Gyproc-fabriken invigd

Den 15 maj klipptes banden till den nya naturgasanläggningen vid Gyproc-fabriken i Bålsta. Istället för olja kommer tillverkningen av gipsskivor i fortsättningen att ske med LNG flytande naturgas som levereras av AGA. Utsläppen av koldioxid kommer därmed att minska med 25 procent per år.

Dagen inleddes med tal av Agneta Hägglund, kommunalråd, i Håbo kommun, Lars Lundberg VD på Gyproc och Peter Jansson försäljningschef på AGA. Tillsammans klippte de bandet och ett hundratal miljövänliga och nedbrytbara ballonger flög till väders för att symbolisera invigningen av anläggningen.

  • Vi har under de senaste åren genomfört flera åtgärder för att effektivisera energianvändningen och minska företagets miljöpåverkan. Att vi nu kommer att använda flytande naturgas istället för olja är ytterligare ett steg i den riktningen. Det är inte bara koldioxidutsläppen som minskar med 25 procent, även utsläppet av svavel och kväveoxid minskar, säger Lars Lundberg, VD på Gyproc AB.

Kommunalrådet Agneta Hägglund berättade om Håbo kommuns hållbarhetsstrategi och vision om ett fossilbränslefri kommun år 2050.

  • Inom den kommunala organisationen sätter vi årliga mål för att respektive verksamhet ska komma närmare visionen. Fossilbränslefri kommun innefattar hela kommunen geografiskt och berör samtliga invånare, företag och verksamheter. Därför är det viktigt att det inte bara är kommunen som sätter höga ambitioner utan även alla som bor och verkar inom det geografiska området. Att Gyproc nu byter till flytande naturgas är ett steg i rätt riktning som även gör det möjligt att så småningom övergå till biogas.

Gyproc är pionjärer eftersom det endast finns ett fåtal företag i Sverige idag, med motsvarande energiförbrukning, som använder flytande naturgas. Det är en ny modern anläggning som kommer att innebära att Gyproc minskar koldioxid-utsläppen med 25 procent.

  • Vi är naturligtvis glada över att få leverera LNG - flytande naturgas till Gyproc. Det är ett strategiskt viktigt beslut som Gyproc tar i sin ambition att minska växthusgaserna som bidrar till en bättre miljö, både i kommunen och som helhet, säger Peter Jansson, försäljningschef på AGA.

Avtalet med AGA tecknades i fjol. Att valet föll på AGA var bland annat beroende på den terminal för flytande naturgas (LNG) som AGA har byggt i Nynäshamn.