Startsida
Nya case dokumenterar reduktion av VOC:er

Nya case dokumenterar reduktion av VOC:er

Genom introduktionen av Activ'Air under 2012 tog vi ytterligare ett steg i vår produktutveckling med fokus på hållbarhet och miljö.

Gyptone akustiktak med Activ'Air bryter koncentrationen av formaldehyd i inomhusluften och bidrar därmed positivt till inomhusluftens kvalitet i alla typer av byggnader.

För att dokumentera effekten av Activ'Air i lokaler som används dagligen, har vi gjort mätningar av formaldehydkoncentrationen vid renovering av två skolprojekt i Polen och Belgien.

Mätningarna har gjorts i klassrum efter att de är i bruk, och därmed har vi tagit hänsyn till den avgasning som sker när rummen används. Mätningarna visar ett tydligt resultat: Gyptone undertak med Activ'Air minskar formaldehydkoncentration i varje rum avsevärt - även efter flera månader.

Läs och ladda ner dokumentation om Kallo skola i Belgien

Läs och ladda ner dokumentation om Wiazowna Skola i Polen