Startsida
Miljövarudeklarerade golvprodukter

Miljövarudeklarerade golvprodukter

Alla golvavjämningsprodukter i Webers sortiment Hållbara Golv har tredjepartsgranskats av Environdec och miljövarudeklarerats med en EPD enligt ISO 14040- och EN 15804

En EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. En miljövarudeklaration är en standardiserad livscykelanalys.

”EPDerna är ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete”, säger Anders Anderberg, Konceptchef Golv, Weber. ”Vi mäter miljöpåverkan för varje råvara som ingår i våra produkter och då kan vi se var det finns möjlighet att optimera våra processer och därmed sänka vårt miljöavtryck. Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har vi lyckats minska koldioxidutsläppen för de här produkterna med upp till 20%.”

En miljövarudeklaration innehåller information som användas vid en total bedömning av en byggnads miljöprestanda samt som underlag för miljöbedömning i certifieringssystem som BREEAM-SE, LEED och Miljöbyggnad.

Miljövarudeklarationer för Webers golvprodukter finns att hämta från Webers hemsida samt på Environdecs hemsida.

Weber Hållbara Golv består av fyra avjämningsmassor: weber.floor 110 Fine, weber.floor 120 Reno DR, weber.floor 130 Core och weber.floor 140 Nova.

För mer information, kontakta:
Anders Anderberg, Konceptchef Golv
E-post: anders.anderberg@weber.se
Telefon: 08-625 61 05