Startsida
Inbjudan till seminarium - Lättbyggnadsteknik i hållbara sjukhus

Inbjudan till seminarium - Lättbyggnadsteknik i hållbara sjukhus

Under de kommande 5-10 åren kommer flera miljarder att investeras i om-, till- och nybyggnad av svenska sjukhus. Vilka utmaningar står intressenterna inför i de olika stadierna – från projektering, montering, installation och drift? Vad krävs för att göra rätt från början så att ljud-, brand-, stabilitet och miljökrav uppnås?

Moderator: Diana Uppman

Var? 3 April, Stockholmsmässan i Älvsjö, Lokal K12

När? kl. 09.00-12.00. Registrering och kaffe från kl. 08.30.

I samband med Nordbygg 2014 lyfter vi de här frågorna i ett konkret exempel.

Kom och lyssna på hur SKANSKA, Measom och Gyproc arbetar med Nya Karolinska Sjukhuset, fas 4

PROGRAM

8.30 – 9.00 Registrering och kaffe

9.00 - 09.15 Nya Karolinska Sjukhuset ur ett samhällsperspektiv

Diana Uppman, omvärldsanalytiker och moderator

9.15 - 9.45 Attraktiva mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden inom vård, forskning och stadsmiljö.

En berättelse om White Tengbom Team´s (WTT) arbete. Talare meddelas senare.

9.45 - 10.15 Utmaningar i projektering och byggnation

SKANSKA vann OPS-upphandlingen av NKS. Vilka förutsättningar och krav för attuppnå Leed Gold-certifiering. Leif Karlsson, Construction Director, SKANSKA UK

10.15 - 10.30 Paus

10.30 - 11.00 Utmaningar i genomförandefasen

Det är inte alltid så enkelt att det bara är att bygga efter bygghandlingarna. Ofta krävs specialanpassade och unika lösningar både vad gäller produkter och genomförande för att leva upp till stränga ljud-, brand- och miljökrav. Mark Witchell, Measom UK (föredraget hålls på engelska)

11.00 - 11.30 Gyprocs roll i projektet

Planering och samarbete med Measom avseende byggtekniska lösningar och logistik. Torbjörn Pettersson, Teknisk chef, Gyproc

11.30 - 12.00 Avslutning och frågestund

Moderator: Diana Uppman

12-00 - 13.00 LUNCH

Efter seminariet bjuder vi på en enkel lunch och eftersnack

Sista anmälningsdag: Anmäl dig snarast, dock senast torsdagen den 27 mars

Antalet platser är begränsat och vi tillämpar principen först till kvarn.

Anmäl dig till seminarium Lättbyggnadsteknik i hållbara sjukhus

Välkommen!

Bilden visar Nya Karolinska, Solna. Illustrationen är gjord av White Tengbom Team