Startsida
Ny Hållbart Byggande gör det enklare att klara miljökrav

Ny Hållbart Byggande gör det enklare att klara miljökrav

Världens största tillverkare av byggmaterial, Saint-Gobain, presenterar en ny webb för hållbart byggande. Den nya webben, www.hållbartbyggande.se, öppnas i samband med Nordbygg Ecoforum den 12-13 mars på Stockholmsmässan.

Hållbartbyggande.se kommer att innehålla information om Saint-Gobains byggprodukter och hur de uppfyller kraven i de tre miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

–”Det här blir ett värdefullt arbetsverktyg och inspirationskälla för alla som arbetar med hållbart byggande”, förklarar Lars-Erik Edgarsson, VD för Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber. ”Vi är världens största tillverkare av byggmaterial och vår nya webb kommer att innehålla information om väldigt många produkter som idag används på byggen runt om i Sverige”.

Enklare att klara miljökraven

Från start kommer webbinformationen att täcka en stor del av produktsortimenten från Weber, Gyproc, Isover, Ecophon och Emmaboda Glas. Syftet med webbplatsen Hållbart Byggande är att förenkla planering och val av material till olika byggprojekt så att rätt miljökrav uppfylls.

–”Det är bra att Saint-Gobain tar initiativ här”, säger Pia Öhrling, Piacon, expert på miljöbyggnad och hållbart byggande. ”Det ger en grund för ökat samarbete mellan alla parter i branschen kring miljöcertifieringssystemen vilket är nödvändigt om vi ska kunna skapa ett hållbarare byggande”.

Med lanseringen av webben Hållbart Byggande tar Saint-Gobain ett steg mot att leverera helhetslösningar som säkerställer rätt miljöprofil i byggprojekt.

–”Vi har väldigt mycket som behövs inom byggnation”, säger Lars-Erik Edgarsson. ”Byggmaterial från grundläggning till ytfinish liksom kunnande och expertis som gör att vi kan ta fram kompletta lösningar för logistik, materialval och återvinning under hela byggprocessen till färdig miljöcertifierad byggnad. Helheten ger bättre ekonomi och kvalitet både för byggföretag och för de som så småningom ska äga och använda den färdiga byggnaden”.