Startsida
Hållbara golv från Weber

Hållbara golv från Weber

Minska CO2 utsläppen med hållbara golv från Weber

Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%. Weber lanserar ett nytt golvsortiment under devisen Weber Hållbara Golv. Sortimentet består av fyra nya avjämningsmassor som kommer att ersätta delar av det befintliga golvsortimentet. Ledorden vid framtagning av de nya produkterna har varit bättre produktprestanda, enklare applicering, mindre miljöbelastning och bättre inomhusmiljö.

Låga koldioxidutsläpp

De nya golvavjämningsprodukterna har genomgått livscykelanalys. De nya produkterna genererar upp till 20% lägre koldioxidutsläpp än Webers äldre produkter. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet.

Inomhusmiljö

Webers nya avjämningsmassor är lågalkaliska och har väldigt låga egenemissioner vilket är bra för inomhusmiljön.

Fukt

Produkterna har väldigt bra uttorkningsegenskaper och när de läggs i tunna skikt får de korta torktider. Den relativa fuktigheten i avjämningsmassan kan bedömas med Webers fuktberäkningsprogram och verifieras i fält med fuktsensorn weber.floor screedry.

Arbetsmiljö

De är lättflytande och pumpbara vilket underlättar appliceringen och de har genomgått lukttest och har låga egenemissioner vilket också bidrar till en bra arbetsmiljö. Produkterna levereras i säckar om 20 kg, vilket är 5 kg lättare än de befintliga produkternas förpackningsvikt. Detta minskar de tunga lyften på arbetsplatsen.

Nya produkter

För mer information

Läs mer om Weber Hållbara Golv på www.weber.se

Kontakt

Anders Anderberg, Konceptchef Golv, Weber

Telefon: 08-625 61 05

E-post: anders.anderberg@weber.se