Startsida
Gyproc totalleverantör av lättbyggnadssystem till Nya Karolinska Sjukhuset FAS 4

Gyproc totalleverantör av lättbyggnadssystem till Nya Karolinska Sjukhuset FAS 4

Gyproc AB har fått uppdraget av Measom Dryline ltd att leverera lättbyggnadssystem och produkter till Nya Karolinska Sjukhuset FAS 4. Fas 4 innefattar 16 våningar av patientrum, administration samt allmänna utrymmen. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld samt LEED Gold.

Detta ställer höga krav på oss som leverantör då samtliga produkter måste vara bedömda enligt Byggvarubedömningen.

Gyproc kommer att leverera system av lätta innerväggar som ska klara de funktionskrav gällande framför allt brand och ljud som ställs i projektet. Genom att leverera alla ingående produkter kan Gyproc genom Gyproc Systemsäkring garantera funktionerna gällande ljud och brand genom byggnadens hela livscykel.

  • En stor utmaning är den tekniska support som krävs för att ta fram optimala lösningar gällande ljud och brand för att klara de krav som ställs i projektet. Det gäller framför allt detaljer vid anslutningar mot andra byggnadsdelar. Det är också viktigt att konfektionera materialet för att minimera volymerna av spill i projektet. Logistiken är en viktig del då det är begränsat med utrymme för lossning av gods. Gyprocs fabrik är belägen endast 45 km från byggarbetsplatsen vilket ger korta transporter och är dessutom en stor fördel när det kommer till recycling av det spill som uppstår och som tas i retur vid leverans, säger Torbjörn Pettersson, Teknisk Chef vid Gyproc.

Leveranser till projektet påbörjades under november 2012 och totalt kommer cirka 110 000 m2 av olika väggtyper att ha monterats upp när projektet är klart.

Fakta:
Measom Dryline ltd är ett brittiskt företag med stor erfarenhet av sjukhusprojekt. Totalt har man ett track record på mer än 70 sjukhus projekt nybyggnad och renovering. Measom kommer under projektet vara upp till 60 personer verksamma med montering av väggar.