Startsida
Gyproc AB har erhållit energiledningscertifikat enligt ISO 50001.

Gyproc AB har erhållit energiledningscertifikat enligt ISO 50001.

Gyproc AB har erhållit energiledningscertifikat enligt den nya internationella standarden ISO 50001.

  • Vi är naturligtvis mycket glada över att vi fått certifikatet och det visar att vi jobbar på rätt sätt när det gäller miljö- och energifrågorna, säger Dana Wojciechowska, miljö- och säkerhetsansvarig (EHS Manager).

Energibesparing på alla nivåer
Miljö- och energiarbetet är viktigt för Gyproc som under flera år har jobbat med en rad förbättringar för att minska energianvändningen. Bland annat har åtgärder vidtagits som eliminerar tryckluftsläckage vilket minskar energiförbrukningen i kompressorerna. Även installation av lågenergilysrör, timer som styr belysningen samt autostop på processmaskinernas motorer har lett till lägre förbrukning. Förutom att minska energiåtgången har man också satsat på att ta hand om och återvinna så mycket energi som möjligt. Spillvärmen från produktionen omvandlas till fjärrvärme och det använda kylvattnet återvinns och används i produktionen av nya gipsskivor.

  • Framgångskonceptet är väl utarbetade kontroll- och uppföljningssystem som är integrerade i den dagliga verksamheten. Det gör att vi på ett systematiskt sätt kan identifiera brister och åtgärda dem, menar Dana.

Energisparprojekt
Gyproc är sedan 2004 också med i PFE, Energimyndighetens program för energieffektivisering, vilket innebär att man förbinder sig att genomföra olika projekt som leder till energibesparingar.