Startsida
EPD för Europas lättaste gipsskiva Gyproc ErgoLite

EPD för Europas lättaste gipsskiva Gyproc ErgoLite

Nu har även Europas enda och lättaste gipsskiva Gyproc ErgoLite miljövarudeklarerats av tredje part (EPD). Deklarationerna redovisar produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv från ”vaggan till graven”. Syftet med EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda.

Läs och ladda ner Gyprocs EPD:er