Startsida
Efter COP 21 - seminarium

Efter COP 21 - seminarium

Efter COP 21- seminarium på franska ambassaden

Klimatavtal i Paris som upprättades i december 2015 är det första rättsligt bindande globala klimatavtal någonsin. Överenskommelsen anger en övergripande handlingsplan för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 ° C. Den kompletterades med en handlingsinriktad "agenda för lösningar", som kräver att ett brett spektrum av aktörer - den privata sektorn, den akademiska världen, lokala myndigheter och det civila samhället - bidrar till genomförandet av avtalet. I samarbete med tankesmedjan Global utmaning arrangerade franska ambassaden en seminariedag för att fokusera på genomförandet av COP21 avtalet och konsekvenserna för olika intressenter. Flera talare konstaterade att 2015 var ett år av förhandlingar och mobilisering, och att innevarande bör handla om åtgärder och genomförande. Det kommer att krävas hårda ansträngningar av alla länder att ratificera och implementera avtalet men att Sverige har goda förutsättningar att leva upp till sina åtaganden. Saint-Gobain deltog i en paneldiskussion som fokuserade på svenska och franska företags engagemang för klimatavtalet. Deltagarna var överens om att det behövs konkreta lagar för att uppnå avtalets mål men att företagen har en ledande roll i det konkreta genomförandet av avtalet då de står för stor del av innovationskraften.

Läs mer

Saint Gobain - Acting for the climate