Startsida
Certifierade Miljövarudeklarationer (EPD) för gipsskivor

Certifierade Miljövarudeklarationer (EPD) för gipsskivor

Gyproc tagit fram certifierade miljövarudeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) för gipsskivor

Deklarationerna redovisar produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv från ”vaggan till graven”. I en EPD finns information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall, och återvinning.

-"Gyproc har en tydlig målsättning att minska vår miljöpåverkan, bl a genom innovation, aktiva val och vårt agerande. Miljövarudeklarationer är en viktig del i den ambitionen. Med en tydlig redovisning av hur våra produkter påverkar miljön, kan våra kunder också göra ett val utifrån miljöpåverkan, säger Lars Lundberg, VD."

Miljökonsekvenserna av Gyproc´s produkter har bedömts under hela dess livscykel. Miljövarudeklarationer har kontrollerats av en oberoende tredje part, vilket säkerställer att produkternas miljöprestanda kan jämföras på ett objektivt och sakligt sätt.

Läs mer om Miljövarudeklarationer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Se Gyprocs registrerade Miljövarudeklarationer på det internationella EPD-systemets webbplats

Ladda ner Gyprocs Miljövarudeklarationer