Startsida
Certifierad Miljövarudeklaration (EPD) för UNI-skiva 35

Certifierad Miljövarudeklaration (EPD) för UNI-skiva 35

För att kunna göra miljöriktiga val måste man ha tillgång till detaljerade fakta kring produkters livscykel och miljöpåverkan. Detta gäller i hög grad även isoleringsprodukter. ISOVER UNI-skiva 35 är först ut att presentera en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) enligt ISO14025 och EN 15804.

ISOVER har en tydlig målsättning att kontinuerligt minska miljöpåverkan, bland annat genom innovation, aktiva val av ingående komponenter i produkten samt processförbättringar. Miljövarudeklarationer är en viktig del i den ambitionen.

Isoleringen har direkt inverkan på klimatskalets U-värde under hela husets livscykel. En EPD redovisar en produkts miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. I en EPD finns information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning.

– Med en tydlig redovisning av hur våra produkter påverkar miljön kan våra kunder enklare göra val utifrån miljöpåverkan, säger Patrik Andersson, ansvarig för strategisk planering, Marketing & Utveckling.

Objektiv deklaration
ISOVER har som första sverigetillverkande mineralullsproducent tagit fram en tredjepartskontrollerad miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) för UNI-skiva 35. Miljövarudeklarationer för fler produkter kommer inom en snar framtid.

– Egenskaper som att ISOVERs glasullsprodukter innehåller ca 80% återvunnet glas återspeglas i resultatet genom ett bra miljövärde beträffande exempelvis CO2-utsläpp, berättar Patrik.

Miljökonsekvenserna av ISOVERs UNI-skiva 35 har bedömts enligt en europeisk standard avseende hela dess livscykel. Miljövarudeklarationen har utförts av en oberoende tredje part, vilket säkerställer att produkternas miljöprestanda kan jämföras på ett objektivt och sakligt sätt. Den färdiga EPDn publiceras genom EPD Norge som är medlem i Ecoplattform.

Funktionell enhet i bedömningen, d v s det man kopplar miljöpåverkan till, är 1 kvm av en produkt med en tjocklek som motsvarar ett värmemotstånd=1. För UNI-skiva 35 ger 35 mm detta värmemotstånd. I den färdiga EPDn finns en tabell som kopplar EPDn till de olika tjocklekarna på UNI-skiva 35.

Läs mer om Miljövarudeklarationer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Ladda ner Miljövarudeklaration för UNI-skiva 35